دوره های گذرانده شده مربیان


فرآیند تربیت مربیان موج و قطره از سال 1393 آغاز شده و با برنامه های جامع و منسجم در حال ادامه است.

برخی از كارگاه هایی که در این فرآیند تعریف شده اند، عبارتند از:

کارگاه مهارت های 10 گانه سازمان بهداشت جهانی

کارگاه مهارت‌های زندگی قرآنی

کارگاه فنون تدریس

کارگاه مربی خودآگاه

دوره مربی گری مهد کودک

کارگاه اختلالات یادگیری

کارگاه درمان مشکلات شایع رفتاری کودکان

کارگاه فرزندپروری

کارگاه فلسفه برای کودکان

دوره آزمون هوشی وکسلر کودکان

دوره آزمون هوشی استنفورد-بینه

دوره نمایش عروسکی

دوره ساخت عروسک

دوره ساخت انیمیشن

دوره مربیگری آموزش زبان به کودکان TTC

کارگاه نمایش خلاق

کارگاه تفسیر نقاشی

 

مربیان خانه کودک موج و قطره، با شرکت در دوره‌های تکمیلی متعدد، توانمندی لازم، برای انجام هر چه بهتر وظایف خود را كسب نموده اند.

بحث تخصص محوری مربیان در تمامی کلاس‌های درسی از لحاظ تحصیلات، علایق و تجربیات رعایت شده است.